Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Felhasznált források:

 

Helyi újságok:

 

Nagykanizsa (1906-1908)

Nagykanizsai Friss Újság (1901-1905)

Zala (1876-1922)

Zalai Hírlap (1913-1921)

Zalai Közlöny (1862-1945)

Zalamegye (1882-1904)

Egyéb:

A nagykanizsai kórház története (1974)
A nagykanizsai Thury György Múzeum jubileumi emlékkönyve (1972)
Arató Jenő: Kanizsa a századelőn (1995)
Barbarits Lajos: Nagykanizsa (1929)
Bátorfi Lajos: Adatok Zalamegye történetéhez (1878-ig)
Benedek Rezső: Nagykanizsa megyei város címtára (1937)
Benedek Rezső: Zala aranykönyve (1938)
Bogdanovič Lázár: A Szent Miklósról elnevezett nagykanizsai görögkeleti szerb
egyház (1997)
Dénes Gyula: Városnéző sorozat (kézirat) (1970-es évek)
Fónyad Pál: A nagykanizsai evangélikus gyülekezet története (1991)
Fülöp György: Életem lépcsői (kézirat) (1978)
Füredi János: Nagykanizsa r. t. város lak- és czímjegyzéke (1907)
Halis István: A Ferencrend kanizsai zárdája (1899)
Halis István: Krónika a Babócsay családról (1923)
Halis István: Színes mozaik Nagy-Kanizsa történetéből (1893)
Halis István: Zalai krónika (1917-ig)
Halis István és Hoffmann Mór: Zalavármegye évkönyve a millenniumra (1896)
Horváth Gyula: A délnyugat-dunántúli szőlőhegyek szakrális
építményeinek gazdaság- és kultúrtörténeti vonatkozásai (1995)
Horváth Gyula: Kanizsa város története s annak jelen viszonyai (1861)
Kanizsai Almanach (Horváth Krisztina, Kaszli Miklós János, Kunics
Zsuzsa, Lovas Gyula, Merkly-Belus József, Nagy
Csaba, Tolnai Sándor írásai) (1990, 1991, 1995, 1996)
Kaposi Zoltán: A tradicionalizmustól a modern gazdaságig (2003)
Kempelen Béla: Nagykanizsa rendezett tanácsú város címtára (1926)
Kunics Zsuzsa: A nagykanizsai Deák tér története a város
fejlődésének tükrében (1992)
Kunics Zsuzsa: Köz- és magánépítkezések, városfejlődés
Nagykanizsán a dualizmus időszakában (2003)
Kunics Zsuzsa-Tarnóczky Attila: Várostörténeti mozaikok (2007)
Makoviczky Gyula: Nagykanizsa város településföldrajza (1934)
Nagy-Kanizsa (Budapesti Látogatók Lapja) (1892)
Nagykanizsa (Városkultúra folyóirat) (1935)
Nagykanizsa városi monográfia II. (Czupi Gyula, Gőcze Rezső, Halász Imre,
Kaposi Zoltán, Kardos Ferenc, Kéringer Mária, Kostyál
László, Kotnyek István írásai) (2006)
Rábavölgyi Attila: A nagykanizsai református templom építésének
története (1887-1934) (1997)
Rózsa Miklós: Kanizsa mecsetből kialakított plébániatemploma 1690-1700 között
(1993)
Rózsa Miklós: A kanizsai Városi Tanács igazgatási és bírói tevékenysége a vár
lerombolását követő év végéig (1690-1703) (1999)
Rózsa Miklós: A kanizsai Városi Tanács igazgatási és bírói tevékenysége
báró Gračich Jakab földesurasága idején (1704-1717) (2000)
Rózsa Miklós: Kanizsa környéki „szent helyek” (1996)
Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék (1939)
Székely Nándor: A villamos világítás kérdése Nagykanizsán (1907)
Tersánczky József: Szabadhegy monographiája (1887)
T. Mérey Klára: Nagykanizsa, Somogy kapuja a dualizmus korában (1989)
Tolnai Sándor: A tűz elleni védekezés Nagykanizsán 1690-től napjainkig (1989)
Tóth Kálmánné: Képek a Déli Vasút nagykanizsai történetéből (1986)
Tüskés Tibor: Szülőföldem, Kanizsa (2000)
Villányi Henrik: A nagykanizsai izraelita hitközség tanintézeteinek
története (1891)
Winkler Ernőné: Százéves nőegyletünk (1943)
Zala megye földrajzi nevei (1964)
Zala vármegye (Magyarország és a Külföld folyóirat) (1898)