Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.272. Nagykanizsa, Kálvin tér

 

•A tér a templom építése nyomán alakult ki. Korábban a Kölcsey utca vége húzódott nagyobb részének helyén.

•1936-ban a Mussolini tér nevet kapta. A második világháború után évtizedekig nem volt saját neve.

 

273. Nagykanizsa, Kálvin tér 1.

 

     

       A templom 1933-as rajza         

     

             

 Még lelkészlak nélkül

 

Ketting Klára felvétele is a lelkészlak felépülése előtt készült

(indafoto.hu)

 

A környék 1917-ben
(Thúry György Múzeum.)

 

•A templom építését célul kitűző hitközség a Hunyadi utca 12. szám alatti (másként: Kölcsey utca 22.) saroktelket és a rajta álló épületet, az 1910-es, 1911-es országos gyűjtés eredményeképp, már 1912-ben megvásárolta.
Eredetileg az magtárként, majd 1873-tól katonai ágyraktárként funkcionált.
Egy 1884-es adat szerint megint magtárként használták; a Bachrach-féle cég birtokolta. A kis cikk szerzője megállapította, hogy indokolt lenne egy állatvédő egyesület alakítása. A következtetésre Tripammer Gyula egyik – a vasútállomásról gabonát szállító – fogatát figyelve jutott. A túlterhelt, a sárban újra és újra megsüllyedő kocsit a lovak erejük végső megfeszítésével is alig voltak képesek vontatni e raktár felé. A kocsis szívtelen, barbár bánásmódját megbotránkoztatónak találta az újságíró.
A templom megépítésére anyagi okokból még vagy húsz évig várni kellett; az épületet cégek (elsőként a Fischer és Bäder vaskereskedés) bérelték raktárnak.
 

1913

 

Létrejötte (1927) után a Nagykanizsai Autóbusz Vállalat tárolta itt buszait.

 

A vállalat buszai, gépkocsivezetői a raktárépület előtt 1929-ben
(Az 1864-es kataszteri térkép szerint a raktár része volt az idáig nyúló, Fő út 21. szám alatti ingatlannak.)
(Göcseji Múzeum fotótára.)
 

•A református templom átadására 1934-ben került sor.

 

                    

 

Az épületet Kalmár Zoltán helyi vállalkozó kivitelezte Vécsey Barna (Vécsey polgármester 1897-ben született fia) városi mérnök többször módosított terve szerint.

 

Vécsey Barna

 

A templom épületéhez szervesen hozzátartozik a később épült lelkészlak. Kivitelezését 1937-ben kezdték.

 

Egy német katona felvétele

 

A templom bútorzatát helyi asztalosok (Balogh Károly, Hetyei Imre, Vodinák János és Wéber Dezső) készítették. Lakatosmesterként Kátait (kilincsek) és az 1892-ben született Tanczenberger Lajost (kerítés, kapu stb.) foglalkoztatták.

A Szentlélek galambot Szép Ernő iparművész készítette.

 

  

 

 

•Az építkezés okán módosítani kellett a Kölcsey utca nyomvonalát, mert az építkezéshez igénybe vették az itt eredetileg egyenesen haladó utca egy darabját is. Az új nyomvonal a templom főbejárata előtt húzódott a továbbiakban.

 

 

 

 

 

 

.