Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.384. Nagykanizsa, Nagyrác utca

 

•A vár visszafoglalása után az ott lakó, a törökökkel együtt nem távozó, nem magyar anyanyelvű népesség erre a környékre telepedve Kiskanizsa „Rácváros” nevű részét hozta létre. Az utca neve és a Kisrác utcáé is erre emlékeztet.

•Az 1864-es kataszteri térképen még a Rác utca része. Az 1907-es címtárban már mai nevével találjuk.

 

    

A Nagyrác utca 1. szám alatti ház és udvara 1932-ben
(Ifjabb Makoviczky Gyula felvétele.)
 

•A mai Nagyrác utca házhelyeinek jelentős részét a 20. század második felében mérték ki.
Eredetileg a házak nagy többsége az itt hosszan elnyúló vizenyős térség keleti oldalára került. Nyugaton csak az elülső, rövid szakasz épült be. Mögötte már csak a Jakabkúti utca kertjeinek végét láthatta a járókelő.
Az adottságok miatt a két oldal meghökkentő távolságra került egymástól.
Az utca „normális” szélességű része az iskola mögött, már a mocsaras jelleg megszűntetése (a vízelvezetés megoldása és a terület feltöltése) után jött létre.

 

                    
A Nagyrác utca északi fele és környéke 1917-ben és manapság
(Balra az alsó sarokban mindkét esetben a Jakabkúti utca 74. szám alatti ingatlan.)

 

•A Nagyrác utca legelején, a Jakabkúti utcával közös szakaszon volt a Goszpon-tóka. Mára feltöltötték, élelmiszer boltot és vendéglátó egységet (a „Mocsár”) létesítettek helyén.
Elnevezése a délszláv nyelvekben ma is használt goszpon (úr) szóból eredhet.
A Goszpon ragadványnévként is előfordult Kiskanizsán: a Flumbortok közül – nem voltak kevesen – emlegették így az egyik családot a századfordulón. Így aztán az is lehet, hogy az egyik kiskanizsai gazda ragadványneve „ragadt” a tókára is.
Jóval beljebb, ahol ma egy kis utca köti össze a két szomszédos utcát, szintén léteztek tókák.

 

A tókák az 1952-es légi felvételen
 

385. Nagykanizsa, Nagyrác utca 26.

 

•Klebelsberg Kunó miniszter 1925-ben – a városba látogatva – felkereste a Templom téren lévő iskolát is.

 

                               

                                       Klebelsberg Kunó  

                                    

Szembesülve azzal, hogy ott négy tanteremben is két-két osztályt kell tanítani, megígérte, hogy a külterületekre vonatkozó iskolaépítési program keretében Kiskanizsán is új intézményt építtet. Az ígéret megvalósult.

•Az építkezés helyszínéül a Nagyrác utcát („Vánsi [Vánsa, Váncsa] tér”) találták megfelelőnek. A minisztérium által kijelölt Bauer Gyula és Schmitterer Jenő budapesti műépítészek tervét – a hely feltöltése után – a Horváth és Vas cég valósította meg.

A nyolc tantermet, továbbá az igazgató lakását magába foglaló épületet 1928-ban adták át rendeltetésének.

 

 

Ketting Klára 1940-es felvétele

(indafoto.hu)

 

 

 

  

 

 

•Ezzel a kiskanizsai oktatási feltételek (a Templom téren tíz, a Kisrác utcában két tanterem volt ekkor) lényegesen javultak.

 

 

 

 

 

 

 

.